Què hem fet?

Entre les col·laboracions puntuals,  destaquen les següents:

-En els inicis de l’entitat, col·laboracions en programes radiofònics de les emissores locals.

– Participació en les diferents campanyes de Normalització lingüística de la Generalitat de Catalunya.

  • Programa Grans i joves Participem junts, endegat conjuntament amb 15 entitats de la ciutat el curs 2005-2006, coordinat per la Universitat Autònoma de Barcelona.
  • Col·laboracions amb associacions de veïns i de comerciants.

IMATGES DEL FIT 2021